نوشته ها در وردپرس – آشنایی و معرفی گزینه نوشته ها

نوشته ها نوشته ها در این مقاله به توضیح بخش نوشته ها در پیشخوان وردپرس خواهیم پرداخت. نوشته ها اولین گزینه بعد از پیشخوان است که یک taxonomie می باشد. شما نیازی به شناختن taxonomie ندارید. صرفا جهت اطلاع توسعه دهندگان وردپرس می باشد. رجوع شود به آموزش حرفه ای ادامه مطلب…